Lemonade Mirror Mirror Water Tint version 2 - 5 màu son MLBB thiên hồng cực trendy

Lemonade Mirror Mirror Water Tint version 2 - 5 màu son MLBB thiên hồng cực trendy

Tiếp nối câu chuyện tự tin của Mirror Mirror Water Tint Version 1, Lemonade ra mắt thêm 5 màu son trong version 2 với mong muốn đồng hành cùng các bạn trong hành trình mạnh mẽ thể hiện cá tính, không ngại rào cản xung quanh để vươn ra toả sáng, chứng minh năng lực của mình.